Sunday, November 14, 2010

സൈബര്‍ പുലീസ്

ഡേയ് ഡേയ്..നില്ലെടേയ്..എങ്ങോട്ടെക്കെടേയ് ഓടണത്...

അര്‍ജന്റായിട്ട് ഒരു പെന്‍സിലു വാങ്ങണമണ്ണാ...ഒള്ളതൊരെണ്ണം ബരച്ച് ബരച്ച് തീര്‍ന്ന്

നീ ഷോട്ടാന്‍ഡ് പടിക്കാന്‍ തൊടങ്ങിയാ?

അതല്ലണ്ണാ...പിണറായി വിജയന്റെ ഒരു കാര്‍ട്ടൂണ്‍ പരമ്പര വരയ്ക്കാനാനണ്ണാ..

അതെന്തരെടേയ്..ഇത്ര ആക്രാന്തപ്പെട്ട് വരയ്ക്കണത്..?

ഒന്നും അറിയാത്തപോലെ കാണിക്കരുത് കേട്ടാ അണ്ണാ...ഇപ്പഴത്തെ നാട്ടുനടപ്പതല്ലേ അണ്ണാ..

തെന്നെ? എന്തരെടേയ് അങ്ങേരോടിത്ര കലിപ്സ്?

അണ്ണാ..പതുക്കെ മാന്തി മാന്തി അണ്ണന്‍ വിവരങ്ങളു തെരക്കണത് മനസിലാവുന്നുണ്ട് കേട്ടാ..പിന്നെ അണ്ണന്‍ ഒരു മൊണ്ണനായതോണ്ട് വേണേല്‍ ചെല കാര്യങ്ങളു പറയാം..

ഡേയ്..ഡേയ്...ഊതാതെ കാര്യം പറേഡേയ്

ഞങ്ങളൊക്കെ സൈബര്‍ ആക്റ്റിവിസ്റ്റുകളാണണ്ണാ..അഭിപ്രായസൊതന്ത്രത്തിന്റെം ആവിഷ്കാരസൊതന്ത്രത്തിന്റെം ഒക്കെ ആക്റ്റിവിസ്റ്റുകള്‍..സങ്കടം വന്നാലും സന്തോയം വന്നാലും ഞങ്ങളു വരയ്ക്കുമണ്ണാ..പിണറായീന്റെ കാര്‍ട്ടൂണ്‍ ഒരെണ്ണം..പറ്റിയാലെക്കൊണ്ട് ഒരു കമ്പൂട്ടര്‍ പടോം..

നിങ്ങളല്ലെടേയ് അങ്ങേരെന്തരോ പിതൃസ്വരൂപമാണെന്നോ ഭീതീന്റെ മൊത്തചില്ലറ കച്ചവടക്കാരനാണെന്നോ ഒക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കണത്..എന്നിട്ടും അങ്ങേരുടെ കാര്‍ട്ടൂണ്‍ ചറപറേന്ന് വരയ്ക്കുമ്പോ നിങ്ങളു തന്നെ നിങ്ങളു പറഞ്ഞത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയല്ലെഡേയ്?..ഒരു പുല്ലും വരൂല്ലാന്ന് ഒറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടല്ലേടേയ് ഇത്ര തൈരിയം?

വിട്ട് പിടിയണ്ണാ...എന്ത് വന്നാലും നേരിടാന്‍ ഒള്ള ചങ്കൂറ്റത്തോട് തന്നെ അണ്ണാ വരയ്ക്കണത്...കേസ് ഞങ്ങക്ക് പുല്ലാണണ്ണാ..

ചിരിപ്പിക്കല്ലെടേയ്...അങ്ങേരുടെ പേരില്‍ വ്യാജരേഖ ഒണ്ടാക്കണതും കാര്‍ട്ടൂണ്‍ ബരക്കണതും രണ്ടാണെന്നും രണ്ടാമത്തേത് അങ്ങേരു മൈന്‍ഡ് ചെയ്യത്തുപോലുമില്ലാന്ന് നിനക്കൊക്കെ ഒറപ്പുണ്ടെന്ന് അറിയാമെടേയ്..അഫിനയം വിട്..പിന്നെ കിട്ടിയ ചാന്‍സീ നീയൊക്കെ ഹീറോ ആവാന്‍ നോക്കണതാന്നും അറിയാമെടേയ്..

അണ്ണനൊരു ഭക്തനാണെന്ന് അണ്ണന്‍ വായകം കേട്ടാ അറിയാമണ്ണാ..ബുഷിനെപ്പോലെ അധികാരസ്വരൂപസ്ഥനായിരിക്കുന്ന പിണറായിയെയാണണ്ണാ ഞങ്ങളു എതിര്‍ക്കണത്..

നല്ല വെവരം, നല്ല കൂട്ടിക്കെട്ട്..തലകാറ്റുകൊള്ളിക്കല്ലെടേയ്..

അണ്ണനു വെവരമില്ല്ലാത്തെ പോയതിനു ഞാനെന്തരു ചെയ്യാനാണണ്ണാ?

നെയമത്തെ നീയൊന്നും എതിര്‍ക്കുന്നില്ലെടേയ്..

ഒണ്ടണ്ണാ...നിയമത്തിന്റെ കെടപ്പ് വശങ്ങളുടെ മലയാളം പരിഭാഷ ഇട്ടിരുന്നണ്ണാ..

അതാണോടേയ് നെയമത്തിനെതിരെയായ പ്രതിഷേധം?

അണ്ണാ, നെയമം ഒക്കെ കരിനിയമം തന്നണ്ണാ..പക്ഷേ അതുപയോഗിക്കുന്നതിനെ വേണം കൂടുതല്‍ എതിര്‍ക്കാന്‍ എന്നതാ നെലപാട്...ആരുപയോഗിക്കുന്നു എന്നതാണണ്ണാ നെയമത്തെ കരിയും പച്ചയും ഒക്കെ ആക്കണത്...

അതെന്തരെടേയ്..?

കുത്തിക്കുത്തി ചോയ്ക്കല്ലണ്ണാ..ഉദാരണമായി പറയുകാണേല്‍ ബ്ലോഗിനും ചെല നിയമങ്ങളൊക്കെ ഒണ്ടണ്ണാ..അത് നമ്മക്കൊരു പ്രൊട്ടക്ഷനാണണ്ണാ...സപ്പോസ് എന്റെ പേരു ചുക്ക് ചെക്കന്‍ ആണെന്ന് കരുതുക. അണ്ണന്‍ എന്നെ കളിയാക്കാന്‍ വേണ്ടി ചക്ക ചെക്കന്‍ എന്നോ ചക്കപ്പെണ്ണെന്നോ എഴുതിയാല്‍, ലതില്‍ intent to harm ഒണ്ടെന്ന് പോലീസണ്ണന്മാര്‍ക്ക് തോന്നിയാ അണ്ണന്‍ അകത്താണണ്ണാ..

അപ്പ നിന്നെ ഒന്നും പറയാന്‍ പാടില്ലാ‍..നിനക്ക് ആരെം എന്തും പറയാം എന്നാണോടേയ്?

ഞാന്‍ ആരെ എന്തരു പറഞ്ഞണ്ണാ?..നമ്മളു ഡീസന്റാണണ്ണാ...

പിണറായിയെ പന്നറായി എന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് ബിളിച്ചത് നീയല്ലെടേയ്? അത് നെന്റെ മോളിലെ നെയമപ്രകാരം ഉണ്ട തിന്നാവുന്ന കുറ്റമല്ലെടേയ്.?

അത് ഫലിതമാരുന്നെന്ന് മനസ്സിലാക്കാന്‍ അണ്ണനു പറ്റൂലേ അണ്ണാ...സന്ദേശം സില്‍മേലെ ഡൈലോഗുപോലൊരു ഫലിതം? ഇതതാണോ അണ്ണാ?

പിണറായിയെ പന്നറായി എന്നും ഇഡിയറ്റ് എന്നും ബിളിക്കണതും നെന്നെ ചക്കിപ്പെണ്ണെന്നോ മറ്റോ വിളിക്കണതും എങ്ങനെടേയ് വ്യത്യാസപ്പെടണത്?

ഉത്തരം മുട്ടിക്കാന്‍ നോമ്പു നോറ്റ് എറങ്ങിയിരിക്കയാണോ അണ്ണാ? ഉത്തരമൊന്നും മുട്ടൂലണ്ണാ..പിണറായി വിജയനും ഒരു ബിംബം ആണണ്ണാ..എന്നാ ഞാന്‍ ഒരു ബിംബം അല്ല കേട്ടാ...എന്നെ തൊട്ടാ വെവരമറിയും..നെയമപരിരക്ഷാന്ന് പറേണത് എന്നെപ്പോലേം അണ്ണനെപ്പോലേം ഒള്ള പാവങ്ങള്‍ക്കുള്ളതാണണ്ണാ..

എനിക്കും കൂടി വേണ്ടിയാന്നുള്ള നമ്പറ് എറക്കല്ലെടേയ്..ചെലവാവൂല്ലാ....നെയമത്തിന്റെ കണ്ണീ ബിംബോം കിംബോം ഒന്നും ഇല്ലെടേയ്..അങ്ങേരും നെന്നെപ്പോലൊരു മനുഷേന്‍ തന്നെടേയ്..അങ്ങേരുടെ വീടാണെന്ന് പറഞ്ഞോണ്ട് സീരിയല്‍ ഷൂട്ടിംഗിനു കൊടുക്കുന്ന കെട്ടിടം അയച്ച അങ്ങേരൊരു അഴിമതിക്കാരനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നൊണകളു പരത്തണത് ആണോടേയ് നിന്റെയൊക്കെ രാഷ്ട്രീയബിമര്‍ശനം? അളമുട്ടിയാ ചെലപ്പോ അങ്ങേരും ഒന്ന് തിരിച്ച് കടിക്കും..ഇത്രേം കാലം അങ്ങേരേം കുടുംബത്തേം കുറിച്ച് എയുതിവിട്ട നൊണകളൊക്കെ കണ്ടില്ലാന്ന് നടിച്ചും, അതൊക്കെ അങ്ങ് ആസ്വദിച്ചും, പ്രചരിപ്പിച്ചും സന്തോഷിച്ച നീയൊക്കെ ഇപ്പോ ഈ പരാതി മാത്രം പൊക്കിപ്പിടിച്ച് ബിംബം, അധികാരം, പിതൃസ്വരൂപം എന്നൊക്കെ ഉടായിപ്പ് വിടണതിതിലുണ്ടെടേയ് നെന്റെയൊക്കെ ഇരട്ടത്താപ്പ്.

ഇത്തിരി കട്ടി സാഹിത്യം ആസ്വദിക്കാനും അണ്ണനു പറ്റൂലെന്നാ‍യാ അണ്ണാ? കഷ്ടം തന്നെ ഈ ഇടതന്മാരുടെ കാര്യം..

വെഷയം മാറ്റിക്കൊണ്ട് പോവല്ലെടേയ്..അങ്ങേരുടെ ഫോട്ടേം വെച്ച് അങ്ങേരുടെ അവലോകനമെന്നും പറഞ്ഞ് അയച്ചതാണു കേസായതെന്നും തമാശ ഒപ്പിച്ചതിനല്ല കേസെന്നും നീയെന്തരെടേയ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മറച്ച് വെക്കണത്? അതിനെക്കുറിച്ച് പറേഡേയ്..അല്ലാതെ തമാശയൊപ്പിച്ചതിനു പരാതി കൊടുത്തെന്ന് ആദ്യമേ നീയങ്ങ് ഒറപ്പിച്ചിട്ട് അതിന്റെ പൊറത്ത് വ്യാക്യാനങ്ങളു ചമയ്ക്കല്ല്..

പത്രങ്ങളു പറേണത് തമാശയൊപ്പിച്ചതിനു പാവത്തിനെ പൊക്കീന്നു തന്നെയാണണ്ണാ?

അങ്ങേര്‍ക്കോ ഇടതുപക്ഷത്തിനോ എതിരായ ലെവന്‍ എന്തരു ചെയ്താലും പാവം, തമാശ, നിര്‍ദ്ദോഷം എന്നൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാതെ പത്രങ്ങളു വാര്‍ത്തകളു ചമക്കണത് നീ കണ്ടിട്ടൊണ്ടോടെയ്..ഈ നമ്പറു മനസ്സിലാവാന്‍ പറ്റാത്തവണ്ണം ഉണ്ണാക്കന്മാരാണോടെയ് നീയൊക്കെ?

അതണ്ണാ..അങ്ങേരുക്ക് കേസ് കൊടുക്കാന്‍ അധികാരമുണ്ടെന്ന് സമ്മയ്ച്ചല്ലോ അണ്ണാ...

ബെസ്റ്റ് കണ്ണാ ബെസ്റ്റ്...ഇതിപ്പോ തര്‍ക്കത്തില്‍ തോല്‍ക്കാതിരിക്കാന്‍ പറയണതല്ലെടേയ്.. ലാവലിന്‍ കേസില്‍ അങ്ങേര്‍ക്കു ഒരു ഇന്ത്യാ പൌരനു അവകാശമുള്ള പ്രതിരോധം പോലും സ്വീകരിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്ന് വാദിച്ച് നടന്നതല്ലെടേയ് നീയൊക്കെ? അതിന്റെ തൊടര്‍ച്ച തന്നെ അല്ലെടേയ് ഇതൊക്കെ? മാരീയണ്ണന്‍ പോസ്റ്റിട്ടപ്പോ അതിനെതിരെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ലെന്ന് വന്നപ്പോ നീയൊക്കെ സമ്മതിക്കും അല്ലെടേയ് കേസ് കൊടുക്കാന്‍ അധികാരമുണ്ടെന്ന്..?

സമ്മയ്ച്ചതും കുറ്റായാ‍ അണ്ണാ?

ഇങ്ങനാണോടേയ് നീയൊക്കെ കാര്യങ്ങളെ വ്യാക്യാനിക്കണത്..അതാണോടേയ് പറഞ്ഞതിന്റെ അര്‍ത്ഥം?

അണ്ണനെന്തരൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങളിനീം ബരയ്ക്കുമണ്ണാ..ബര നമ്മടെ ജന്മാവകാശമണ്ണാ..

നീ എത്ര ബേണേല്‍ വരച്ചോഡേയ്...പച്ചേങ്കി വ്യാജരേഖ ചമയ്കല്ലും കേട്ടാ.ക്യേസ് മാറും..പിന്നെ ചെലപ്പോ കരഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലെന്ന് ബരും..ഫീഷണിയാണെന്നൊന്നും പറയല്ല്..ഒള്ള കാര്യം പറഞ്ഞെന്നേ ഒള്ള്..

അണ്ണനോട് സംസാരിച്ച് സംസാരിച്ച് ടൈം വേസ്റ്റായി....കടേല്‍ പെന്‍സിലു തീര്‍ന്നിട്ടൊണ്ടേ എന്റെ സൊഭാവം മാറും കേട്ടാ അണ്ണാ..ഞാന്‍ പായട്ട്..ബാക്കി കൂട ബരച്ചില്ലേ എനിക്കിന്നുറക്കം ബരൂല്ല..

പെട്ടെന്ന് ചെല്ലെടെയ്.. നെന്റെ ഒറക്കം കളയണ്ട..ഗുഷ്‌നൈറ്റ്..

ഗുഷ്നൈറ്റണ്ണാ...

Monday, November 1, 2010

ചാനല്‍ കളമൊഴികള്‍

പറയൂ കളമൊഴി, അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്..

വികേഷ്, ഇവിടെ കോര്‍പ്പറേഷനിലും രണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ മുന്നേറ്റം തുടരുകയാണ്. ഭൂരിപക്ഷം പ്രദേശങ്ങളിലും ഇടതുപക്ഷം മുന്നിട്ടു നില്‍ക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്..

ക്ടിങ്ങ്..

കളമൊഴിയുമായുള്ള ബന്ധം നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് തോന്നുന്നു..കനിമൊഴി ലൈനിലുണ്ട്. പറയൂ കനിമൊഴി, അവിടെ എന്താണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്?

വികേഷ്, ഓണംകേറാമൂല പഞ്ചായത്തിലെ പോസ്റ്റല്‍ വോട്ടുകള്‍ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ യു.ഡി.എഫ് ഒരു വോട്ടിനു മുന്നിട്ടു നില്‍ക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാന്‍ കഴിയുന്നത്..

പ്രസക്തമായ വിവരം കനിമൊഴി...ഇത് എല്‍.ഡി.എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തകര്‍ച്ചയുടെ സൂചനയല്ലേ നല്‍കുന്നത്?

വികേഷ്, പോസ്റ്റല്‍ വോട്ട് മാത്രമേ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ..(ആത്മഗതം: ഇവന്റെ തലക്ക് ഓളമാണോ?)

അതെ കനിമൊഴി..പക്ഷെ, എല്‍.ഡി.എഫിന്റെ പരമ്പരാഗത ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായ പോസ്റ്റല്‍ വോട്ടുകളില്‍ വന്ന ഈ തോല്‍‌വി അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരാജയം തുടരുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയല്ലേ നല്‍കുന്നത്?

(ആത്മഗതം: അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാല്‍ പുല്ല്..എന്റെ ഈ മാസത്തെ ചമ്പളം) പ്രകാശം: അതെ വികേഷ്, ആ സൂചനകള്‍ തന്നെയാണ് ഇപ്പോള്‍ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഫലങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത്..

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര കനത്തെ ഒരു തിരിച്ചടി പോസ്റ്റല്‍ വോട്ടുകളില്‍ എല്‍.ഡി.എഫിനുണ്ടായതെന്ന് പറയാന്‍ കഴിയുമോ?(ആത്മഗതം: തള്ളേ..ഞാനെന്തരാണീ പറഞ്ഞോണ്ടു വരുന്നത്?)

അതായത് വികേഷ്, എല്‍.ഡി.എഫ് നേടിയതിനേക്കാള്‍ ഒരു വോട്ട് അധികമായി യു.ഡി.എഫ് നേടി എന്നതുതന്നെയാണ് ഈ തകര്‍ച്ചയുടെ കാരണം..(ആത്മഗതം: മൈ...ഫുട്ട് )

ലൈനില്‍ തുടരുക കനിമൊഴി, കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി പിന്നീട് ബന്ധപ്പെടാം..ഇപ്പോള്‍ കളമൊഴി വീണ്ടും ലൈനിലുണ്ട്..പറയൂ കളമൊഴി അവിടെ ആശാവഹമായ പുരോഗതി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? (ആത്മഗതം: കാവിലമ്മേ കാത്തോള്‍ണേ..)

ഇല്ല വികേഷ്, എങ്കിലും ഓഞ്ചിയം മേഖലയില്‍ ഇടതുപക്ഷം ശക്തമായ തിരിച്ചടി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് അവിടത്തെ ഫലം സംബന്ധിച്ച സൂചനകള്‍ നല്‍കുന്ന വിവരം..(ആത്മഗതം: ഇങ്ങിനെ ചിലതെങ്കിലും പറയാന്‍ കിട്ടിയില്ലെങ്കില്‍ കഞ്ഞികുടി മുട്ടിപ്പോകത്തേ ഉള്ളൂ)

(ആത്മഗതം: കാവിലമ്മേ നീ കാത്തു..ശക്തിസ്വരൂപിണി) .എന്താണ് ഓഞ്ചിയത്തെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍?

ഓഞ്ചിയത്ത് വിമതസ്ഥാനാര്‍ത്ഥികളായി മത്സരിച്ച വിപ്ലവമാര്‍ക്സിസ്റ്റു പാര്‍ട്ടി എട്ട് സീറ്റില്‍ മുന്നേറ്റം തുടരുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണാന്‍ കഴിയുന്നത് വികേഷ്..(ആത്മഗതം: ഊഡീയെഫുകാരന്‍ സപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത വാര്‍ഡുകള്‍ എന്നത് മിണ്ടണ്ട. ലവന്‍ ചോദിക്കാതിരുന്നാ മതിയാരുന്ന്..)

കളമൊഴീ, ഇത് ഇടതുപക്ഷപ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ തന്നെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയല്ലേ? ചരിത്രസ്മരണകളുറങ്ങുന്ന ഓഞ്ചിയത്ത് പിന്നിട്ടു നില്‍ക്കുക എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ മാര്‍ക്സിസ്റ്റ് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിനു തന്നെ ഒരു തിരിച്ചടിയല്ലേ?(ആത്മഗതം: അവിടത്തെ ചരിത്രം എന്തരാണാവോ?)

ആണെന്നു തന്നെ പറയാം വികേഷ്.. ഇത് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരാജയം (ആത്മഗതം:തള്ളേ തെന്നേ?) തന്നെയാണ് വികേഷ്..എങ്കിലും യഥാര്‍ത്ഥ കമ്യൂണിസ്റ്റുകാര്‍ മുന്നേറുന്നു എന്നത് പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന്റെ വിജയമായി കണക്കാക്കണം എന്നൊരു വിശകലനവും ചില കോണില്‍ നിന്നും ഉയരുന്നുണ്ട് വികേഷ്..

(ആത്മഗതം: നീയതങ്ങ് മറ്റേ ചാനലില്‍ പോയി പറഞ്ഞാ മതി കൊച്ചേ) പ്രകാശം: നന്ദി കളമൊഴി..ലൈനില്‍ തുടരുക..കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്കായി ബന്ധപ്പെടാം..കനിമൊഴി ഇപ്പോള്‍ ലൈനിലുണ്ട്..കനിമൊഴീ എന്താണവിടത്തെ സുപ്രധാന സംഭവ വികാസങ്ങള്‍?

പോസ്റ്റല്‍ വോട്ട് എണ്ണിത്തീര്‍ന്നതില്‍ നിന്നും തീര്‍ത്തും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ചിത്രമാണ് കാണാന്‍ കഴിയുന്നത് വികേഷ്...ഇടതുമുന്നണിയാണ് ഇപ്പോള്‍ ഇവിടെ മുന്നി..

ക്ടിങ്ങ്..(ആത്മഗതം: അവള്‍ടെ അമ്മൂമ്മേടെ ഒരു വ്യത്യസ്തചിത്രം)

കനിമൊഴിയുമായുള്ള ലൈനില്‍ എന്തോ സാങ്കേതിക തടസ്സം..ഇപ്പോള്‍ കുറുമൊഴി ലൈനിലുണ്ട്..പറയൂ കുറുമൊഴി എന്താണ് പുതിയ സംഭവ വികാസങ്ങള്‍.(ആത്മഗതം: പലതരം മൊഴികളെ അവിടേം ഇവിടേം നിര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കൊരങ്ങനെപ്പോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചാടിക്കളിക്കാന്‍ പറ്റുന്നൊണ്ട്.. ചാട്ടം പെഴക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് ഇതൊക്കെ നിര്‍ത്തി മയിലെണ്ണ വില്‍ക്കാന്‍ പോകുന്നതായിരിക്കും പുത്തി)

വികേഷ്..കോര്‍പ്പറേഷനിലെ മൊത്തം വാര്‍ഡുകളില്‍ എല്‍.ഡി.എഫിനു സാങ്കേതികമായ ചില മുന്‍‌തൂക്കം ലഭിച്ചതിനാല്‍ അവര്‍ ഭരണം നിലനിര്‍ത്തുമെങ്കിലും, ഇത്തവണ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്ത വാര്‍ഡുകളെ ഒഴിവാക്കിയാല്‍ യു.ഡി.എഫ് വന്‍ വിജയം കൈവരിച്ചു എന്നാണ് കാണാന്‍ കഴിയുക. മുന്‍പ് നിലവിലിരുന്ന 55 വാര്‍ഡുകളില്‍ 31 എണ്ണം നേടി യു.ഡി.എഫ് വിജയശ്രീലാളിതരായിരിക്കുകയാണ്. (ആത്മഗതം: വീരന്റെ പൊന്നാപുരംകോട്ട പൊളിഞ്ഞുപാളീസായതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും മിണ്ടണ്ട)

(ആത്മഗതം: കാവിലമ്മേ നീ കാത്തു...ഇത് വെച്ച് ഇന്ന് രാത്രി വരെ ഒരു പിടി പിടിക്കണം) വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു വാര്‍ത്തയാണ് ഇപ്പോള്‍ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്..കോര്‍പ്പറേഷന്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മുന്‍പ് നിലവിലിരുന്ന 55 വാര്‍ഡുകളില്‍ 31 എണ്ണം നേടി യു.ഡി.എഫ് ഇവിടെ വന്‍‌വിജയം കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്..ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്നതിനായി ശ്രീ. പെരുവഞ്ചൂര്‍ രാമകൃഷ്ണനും ബി.എ. ഷാനവാസും സ്റ്റുഡിയോയിലുണ്ട്..അവരോട് സംസാരിക്കുന്നതിനു മുന്‍പ് ഒരു ഇടവേള..