Thursday, September 8, 2011

അനോണി ബസ്റ്റിങ്ങ്

“പണ്ടു പണ്ട് ഓന്തുകള്‍ക്കും ദിനോസറുകള്‍ക്കും മുന്‍പെ രണ്ടു ജീവബിന്ദുക്കള്‍ നടക്കാനിറങ്ങി.”

എന്തരെടേയ് പിറുപിറുക്കണത്? വട്ടെളവിയാ?

വട്ടെളവി പിറുപിറുത്തതല്ലണ്ണാ...കപ്പലണ്ടി പൊതിഞ്ഞ കടലാസിലിങ്ങനെന്തരോ എഴുതിയിരിക്കുന്നു..ലത് വായിച്ചതാ..

എന്തരാടേയ് ഇത്..ശ്ലോകാണാ?

സാഹിത്യാണെന്ന് തോന്നണണ്ണാ...

സാഹിത്യാണോ? യെവനെഴുതിയതാടേയ്?

ആര്‍ക്കറിയാണ്ണാ? രണ്ടു പണ്ടെന്ന് ഒള്ളതോണ്ട് യേതോ ചരിത്രാരനായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നണണ്ണാ..

ചിത്രാരനായിരിക്കൂല്ലെടേയ്...

ചിത്രാ‍രനല്ല..ചരിത്രാരന്‍...അക്ബര്‍ ബരണ പരിഷ്കാരം..ലാ ചരിത്രാരന്‍..

യെവനാണേലും നമ്മക്ക് കണ്ട്പിടിക്കാടേയ്...ഒത്തു പിടിച്ചാ മലേം പോരൂന്നല്ലേടേയ്..

യെന്നാ അണ്ണന്‍ തൈര്യായിട്ട് തൊടങ്ങിനണ്ണാ..

ഓന്ത്..മനസിലായി..ഇതെന്തോന്നെടേയ് ഈ ദിനോസര്‍?

പന്നിക്കോ മറ്റോ ഇംഗ്ലീഷില്‍ പറയുന്ന പേരായിരിക്കുമണ്ണാ..

അപ്പ ഇത് ചരിത്രല്ല..വല്ല വേട്ടേന്റെം കാര്യായിരിക്കും..ഇനി ഇപ്പ സല്‍മാന്‍ കാന്‍ എഴുതിയതായിരിക്കുവോടേയ്?

ആയിരിക്കൂലണ്ണാ...അങ്ങേരിക്ക് മലയാളം അറിയൂലല്ല്..ഇയിലു പറേണ ജീവബിന്ദുന്ന് വെച്ചാ എന്തരാണണ്ണാ?

അത് തന്നെടേയ്..ഞരമ്പിലൂടോടണത്..അശ്ലീലം...അയ്യേ..

ന്നാപ്പിന്നെ ഇത് ആ മദനശരന്‍ എഴുതിയതായിരിക്കുമണ്ണാ..

ഇല്ലേല്‍ ഏതേലും ജീവശാസ്ത്രവാദ്ധ്യാര്..

വാധ്യാമ്മാരു എങ്ങനൊക്കെ എഴുതുമോ അണ്ണാ?

നമ്മളെഴുതിന്നില്ലേടേയ് പരദൂഷണം..;അതുപോലെ കൂട്ടിയാമതീടേയ്...നടക്കാനിറങ്ങിയതിനെപ്പറ്റീം പറേണല്ലോടേയ്..

വ്യായാ‍മത്തെപ്പറ്റിയായിരിക്കുമണ്ണാ...കലോറികളു കൊറക്കണതിനെപ്പറ്റി...

അപ്പ ഇത് ഏതെങ്കിലും ഡാക്കിട്ടറു കാച്ചിയ പ്രിസ്കിപ്ഷന്‍ ആയിരിക്കുമെടേയ്... ലവതരണരീതി കണ്ടാലതു തന്നെ..

ചക്ക കൊഴേണ പോലെ കൊഴയണല്ലോ അണ്ണാ..ഒരു വാക്ക് നോക്കുമ്പ തോന്നണതല്ല മറ്റേത് നോക്കുമ്പ തോന്നണത്..

ന്നാലും മ്മടെ പുത്തി ഉപയോഗിച്ച് കെളച്ച് മറിക്കാമെടേയ്..

ഒണ്ടെങ്കി അണ്ണന്‍ തന്നെ മറി..

ഞാം സൂശനകളേ തരൂ കേട്ടോടെയ്..ലിത് ഒരാളെഴുതിയല്ല..

ഒരാളും എഴുതിയതല്ലെങ്ങിപ്പിന്നെ യെങ്ങനെ ഒണ്ടാവണണ്ണാ?

ഓരോ ഭാഗങ്ങളു ഭാഗങ്ങളു വ്യെട്ടി വെട്ടി പരിശോദിച്ചാലു ചംഭവം ബാബനും മാളിയും പോലെ ക്ലിയര്‍ ആയി മന്‍സിലാകുമെടെയ്...

യെന്നാലൊന്ന് മനസിലാക്കിത്താ അണ്ണാ..

ലിത് ഒരു ചരിത്രാരന്‍ പറഞ്ഞുകൊടുത്ത്, ജീവശാസ്ത്രവാധ്യാരെഴുതി, ഡോക്ടരു തെറ്റു തിരുത്തി, സാഹിത്യകാരന്റെ ഫാവനയില്‍ ഒണ്ടാക്കിയത് തന്നെടെയ് ഇത്..

ജിയാ...ജിയാ..എന്റെ പ്രിയ അണ്ണന്‍ കിയാ..കിയാ

ഡേയ് ഡേയ്..അണ്ണന്റെ പ്യാരുകളു ത്യെറ്റിച്ചും മറ്റും വിളിക്കാതെടെയ്..

പ്യാരു തെറ്റിച്ച് വിളിച്ചതല്ലണ്ണാ...ജിയാന്ന് പറഞ്ഞാ ജെയിച്ചൂന്നാ അര്‍ത്ഥം..കിയാന്ന് പറഞ്ഞാ....അണ്ണന്‍ കണ്ടുപിടിച്ചൂന്ന് ...അണ്ണന്റെ പുത്തി പുത്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞതാണണ്ണാ...

ഇപ്പ മന്‍സിലായല്ലോടെയ്..ലിതൊക്കെ ഇത്രേ ഉള്ളൂന്ന്...നമ്മക്ക് മനസിലായില്ലയോ ഇല്ലയോ..പുത്തി ഉപയോഗിച്ചാല്‍ എന്തരു സാഹിത്യോ സില്‍മാ നിരൂഫണോ ആണെങ്കിലും നമ്മളു കണ്ടുപിടിക്കൂടേയ് ലെവനെഴുതിയതാന്ന്...ലവനെവടെ ഒളിച്ചിരുന്നാലും...

അണ്ണാ അണ്ണനാണണ്ണാ..അനോണിബസ്റ്റര്‍....ആ പൊറമൊന്ന് താ അണ്ണാ..ഞാനൊന്ന് ചൊറിഞ്ഞോട്ട്..

ലതിനു വേറെ ആ‍ളുകളൊക്കെ പൊറകേ വരുമെടേയ്...

ലോ അപ്പറഞ്ഞോരു ലോ വന്നണ്ണാ...സൂര്യനുദിക്കണ ശേലിക്ക്...

ഇനി ലിതിന്റെ അര്‍ത്ഥം വേണോങ്കി പറഞ്ഞ് തരാടേയ്...

അയ്യോ..ഇപ്പ വേണ്ടണ്ണാ..ലത് അടുത്ത തവണയാകട്ടെ...യെല്ലാ മൊട്ടേം ഒരു കൊട്ടക്കകത്തിടരുതല്ല്....അപ്പ ഇപ്പ ഇന്റര്‍ബെല്ല്...

4 comments:

 1. ഓന്ത്..മനസിലായി..ഇതെന്തോന്നെടേയ് ഈ ദിനോസര്‍?

  പന്നിക്കോ മറ്റോ ഇംഗ്ലീഷില്‍ പറയുന്ന പേരായിരിക്കുമണ്ണാ..

  അപ്പ ഇത് ചരിത്രല്ല..വല്ല വേട്ടേന്റെം കാര്യായിരിക്കും.

  ReplyDelete
 2. പോളപ്പനായിട്ടുണ്ട് മച്ചംബീ ..

  ReplyDelete
 3. aake polappan thanne..

  രണ്ടു പണ്ടെന്ന് ഒള്ളതോണ്ട് യേതോ ചരിത്രാരനായിരിക്കുമെന്ന് തോന്നണണ്ണാ..

  hhhhhh

  ReplyDelete